English version
Aina Fossum

Aina Fossum

Vitenskapelige publikasjoner

Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 33.

Smestad, Bjørn; Fossum, Aina (2019). Exams in calculations/mathematics in Norway 1946–2017 – content and form. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG12. European Society for Research in Mathematics Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig