English version
Anders Braarud Hanssen

Anders Braarud Hanssen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Anders Braarud (2019). Interesse- og verdikonflikter i skjæringspunktet mellom patentetikk og forskningsetikk. Ingierd, Helene C.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis (Red.). Interessekonflikter i forskning. Kapittel 3. s. 69-90. Cappelen Damm Akademisk.

Hanssen, Anders Braarud; Nichele, Stefano (2019). Ethics of Artificial Intelligence Demarcations. Nordic Artificial Intelligence Research and Development: Third Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2019. 13. s. 133-142. Springer.

Forsberg, Ellen-Marie; Hanssen, Anders Braarud; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid (2017). Patent Ethics: The Misalignment of Views Between the Patent System and the Wider Society. Science and Engineering Ethics .
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs1...

Shelley-Egan, Clare; Hanssen, Anders Braarud; Landeweerd, Laurens; Hofmann, Bjørn (2017). Responsible Research and Innovation in the context of human cognitive enhancement: some essential features. Journal of Responsible Innovation . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig