English version
Asbjørn Johannessen

Asbjørn Johannessen

Vitenskapelige publikasjoner

Ishaq, Bushra; Østby, Lars; Johannessen, Asbjørn (2021). Muslim religiosity and health outcomes: A cross-sectional study among muslims in Norway. SSM - Population Health . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/91194

Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). Det er noe med den personlige egnetheten... Arbeidsgiveres vurderinger av uformelle kompetanser og deres betydning for ansettelser innen helse- og sosialfeltet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Austin, Michael J.; Johannessen, Asbjørn (2015). Special Issue: Enhancing the Quality of Public Social Services through the Involvement of Service Users: The Norwegian HUSK Projects. Introduction. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 12.

Johannessen, Asbjørn; Eide, Solveig Botnen (2015). Evidence from Social Service Enhancement Projects: Selected Cases from Norway's HUSK Project. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 12.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/154337...

Jessen, Jorunn Theresia; Stjernø, Steinar; Johannessen, Asbjørn (2014). '50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV i sosialpolitisk kontekst'. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 11. s. 224-257. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar; Jessen, Jorunn Theresia; Johannessen, Asbjørn (2014). 50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 11. s. 224-259. Gyldendal Akademisk.

Støkken, Anne Marie; Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel (2011). Innledning. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 1. s. 13-22. Universitetsforlaget.

Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel (2011). Forskning, utviklingsarbeid og samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. kapittel 3. Universitetsforlaget.

Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. 243 s. Universitetsforlaget.
http://www.universitetsforlaget.no//boker/psykolog...

Fook, Jan; Johannessen, Asbjørn; Psoinos, Maria (2011). Partnership in Practice Research: a Norwegian Experience. Social Work & Society . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/660

Johannessen, Asbjørn; Lødemel, Ivar (2005). Resultater av prosjektdeltakelse. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 8. s. 167-184. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Samarbeid og organisering. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. kapittel 7. s. 129-166. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Velvin, Gry; Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Brukermedvirkning – slik prosjektlederne og deltakerne ser det. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 6. s. 103-128. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Bruk av vilkår, sanksjoner og motivasjonstilskudd. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 5. s. 93-102. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nilsen, Kristine Lier; Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Rekruttering og kartlegging. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 4. s. 69-92. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Prosjektets mål og målgrupper. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 3. s. 57-67. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig