English version
Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kunstformidling   Estetikk   Samtidskunst   Økosofi   Performanceteori   Kunstkritikk   Performance   Kunst i samfunnet   Sanselig kunnskap   Sosialt engasjert kunst   Innovasjon gjennom kunst og kultur   Museumsforskning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • FeLT- Futures of Living Technologies

    Forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Christensen-Scheel, Boel (2020). ECO-Art and Awareness: Sustainability Through Artistic Research. Acoustic Space . Vol. 18.
http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIE...

Christensen-Scheel, Boel (2019). Introduksjon: Formidling for et nytt museum. Christensen-Scheel, Boel (Red.). Formidling for et nytt museum / Education for a New museum. Introduksjon. s. 11-27. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Christensen-Scheel, Boel (2019). Formidling for et nytt museum / Education for a New museum. ISBN: 978-82-8154-134-4. 125 s. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Christensen-Scheel, Boel (2019). Sanselige møter eller kritisk tenkning? Formidling i samtidens kunstmuseer. Mørland, Gerd Elise; Myrvold, Charlotte Blanche (Red.). Kunstformidling - Fra verk til betrakter. Kapittel 1. s. 22-47. Pax Forlag.

Christensen-Scheel, Boel (2019). 'Jeg er Sfiderman!' - Formidlingsarenaer fra et brukerperspektiv. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. kapittel 10. s. 173-186. Cappelen Damm Akademisk.

Christensen-Scheel, Boel (2018). An art museum in the interest of publicness: a discussion of educational strategies at Tate Exchange. International Journal of Lifelong Education . Vol. 37.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/026013...

Christensen-Scheel, Boel (2015). Recognizing the Observer of Art. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 1, artikkel 1. s. 37-56. Fagbokforlaget.

Christensen-Scheel, Boel; Lindgren, Christina; Pettersen, Anette Therese (2013). Scenography in the Staging / on the Stage / in the Mind of the Audience. Performance Research: A Journal of the Performing Arts .

Christensen-Scheel, Boel (2013). Application and Autonomy – The Reach and Span of Contemporary Art Didactics. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1905

Berg, Arild; Christensen-Scheel, Boel; Ingeberg, Mette Holme (2013). Forming Life: Aesthetic Awareness in Mental Health Care. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1870

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig