English version
Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn

Vitenskapelige publikasjoner

Fonn, Birgitte Kjos (2020). Body, Mind and Soul : The Changing Face of Health Issues in the Media. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. Chapter 3. s. 51-75. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Bjerke, Paul; Flo, Idar Andre; Fonn, Birgitte Kjos (2019). Er Helge Lurås journalist? En analyse av Resetts publiseringspraksis. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. Kapittel 11. s. 265-287. Orkana Forlag.

Fonn, Birgitte Kjos; Bjerke, Paul (2019). Objektivitet og politikk. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. Kapittel 6. s. 139-166. Orkana Forlag.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (2019). En svekket, men gjenstridig profesjon. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. kapittel 12. s. 291-310. Orkana Forlag.

Fonn, Birgitte Kjos; Bjerke, Paul; Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe (2019). Langt mer enn Akersgata – et nytt landskap tar form. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. kapittel 3. s. 65-92. Orkana Forlag.

Mathisen, Birgit Røe; Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos (2019). Introduksjon til Journalistikk, profesjon og endring. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. kapittel 1. s. 13-42. Orkana Forlag.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (2019). Journalistikk, profesjon og endring. ISBN: 9788281043589. 314 s. Orkana Forlag.

Steensen, Steen; Larsen, Anna M. Grøndahl; Hågvar, Yngve Benestad; Fonn, Birgitte Kjos (2019). What does digital journalism studies look like?. Digital Journalism . Vol. 7.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670...

Fonn, Birgitte Kjos (2019). What do we talk about when we talk about the academisation of journalism?. Journalistica .
http://www.journalistica.dk/

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig