English version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie

Emner

Religion   Etniske minoriteter   Mangfold   Det flerkulturelle samfunn   Religionsvitenskapelig teori   Religion og populærkultur   Urfolk   Religionspluralisme i Norge   Samisk religion   Film og religion   Religion og samfunn   Kollektivt minne

Vitenskapelige publikasjoner

Christensen, Cato (2022). Fra trollskap og utenforskap til råderett og mangfold. Er det religiøse og åndelige på vei ut som identitetsmarkør for samer på film?. Z filmtidsskrift .
https://znett.com/2022/06/fra-trollskap-og-utenfor...

Christensen, Cato; Olsen, Torjer Andreas (2022). Indigenous Religion on Film: From Demonization to Decolonization in Sápmi. Brill Handbooks on Contemporary Religion .

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Red.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Kapittel 3. s. 33-47. Universitetsforlaget.

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Red.). Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. 8. s. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Red.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Kapittel 5. s. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Red.). Handbook of Indigenous Religion(s). 4. Brill Academic Publishers.
http://www.brill.com/products/book/handbook-indige...

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Red.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Chapter 9. s. 175-190. Palgrave Macmillan.

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia . Vol. 29.

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 11.

Christensen, Cato; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig