English version
Eva Lutnæs

Eva Lutnæs

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Elevvurdering   Kunst og håndverk

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Leder av forskergruppen Design Literacy Convenor NERA, network Arts, Culture and Education Deltaker i Design literacy International Network Professor II Høgskulen i Volda NordFo DesignDialog

Vitenskapelige publikasjoner

Bravo, Ursula; Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Bohemia, Erik; Börekçi, Naz A.G.Z. (2022). Editorial: Design Literacies: pasts, presents, and possible futures. Lockton, Dan; Lloyd, Peter; Lenzi, Sara (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July. Editorial. s. 1-8. Design Research Society.

Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Porko-Hudd, Mia; Bravo, Úrsula; Cortés, Catalina; Almendra, Rita Assoreira (2021). Design Literacy enabling Critical Innovation Practices. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Strand, Ingri; Lutnæs, Eva (2021). Teaching Size, Area and Scale. Brandt, Eva; Markussen, Thomas; Berglund, Eeva; Julier, Guy; Linde, Per (Red.). Proceedings of Nordes 2021: Matters of Scale. 15-18 August 2021. Paper session 1. Nordes.

Lutnæs, Eva (2021). Exploring practices of critical design literacy. A comparative study of two lower secondary school design project. von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (Red.). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. Research paper. s. 264-274. Design Research Society.

Lutnæs, Eva (2021). Framing the concept design literacy for a general public. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Lutnæs, Eva (2021). Kritisk design literacy i grunnskolen. Fire narrativ i utvikling av designkompetanse for bærekraft. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Lutnæs, Eva (2021). Competence Goals towards Responsible Creativity. A Norwegian Curriculum Review Based on Four Narratives. Techne Serien . Vol. 28.
https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/arti...

Lutnæs, Eva (2020). Empowering Responsible Design Literacy: Identifying Narratives in a New Curriculum. RChD: Creación y Pensamiento . Vol. 5.

Lutnæs, Eva (2019). Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Topoi fra læreres oppgavetekster. Techne Serien . Vol. 26.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Lutnæs, Eva (2018). Creativity in assessment rubrics. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Konferanseartikkel. s. 506-511. The Design Society.

Lutnæs, Eva; Fallingen, Nina Kristin (2017). Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis - Utvikling av økoliteracy i et samlet kunst- og håndverksfag. 19 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/11250/2476805

Lutnæs, Eva (2017). Responsible creativity in design education. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 8. s. 668-673. The Design Society.

Lutnæs, Eva (2017). Rethinking consumption culture: educating the reflective citizen. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Kapittel. s. 171-184. Routledge.

Lutnæs, Eva (2015). Kritisk refleksjon og systemorientert design – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/2994

Lutnæs, Eva (2015). Imagining the unknown - Responsible creativity for a better tomorrow. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/3036

Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (2013). Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers. ISBN: 978-82-93298-05-2. 658 s. ABM-media AS.

Lutnæs, Eva (2013). Regimes of competence in the subject Art and crafts. Techne Serien . Vol. 20.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Lutnæs, Eva (2013). Creativity in the subject Art and Crafts: the weak link between learning and assessment. Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (Red.). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. vol 1. s. 317-329. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1969

Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (2013). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. ISBN: 978-82-93298-00-7. 2362 s. ABM-media AS.

Lutnæs, Eva; Austestad, Anna (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 2.
http://www.formakademisk.org/index.php/formakademi...

Lutnæs, Eva (2006). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen : veien mot en fagdidaktisk handlingskompetanse. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Red.). DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse. kapittel. s. 59-68. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig