English version
Eva Skals Johnskareng

Eva Skals Johnskareng

Kort om

Jobber med kompetanseutvikling innen yrkesfagfeltet og støtter faglig ansatte og ledere i anbudsarbeid, kontrakter, budsjett, økonomistyring, prosjektplaner, rapportering, seminar og kontakt med oppdragsgivere på eksternt finansierte prosjekter. Jeg jobber tett mot instituttets studieledere med porteføljeforvaltning, nye utlysnigner, strategi og prognoser. Jeg har også ansvaret for nettsider, rekruttering og markedsføring i samarbeid med OsloMets kommunikasjonsrådgivere.

Prosjektporteføje:
- Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag
- Spesialpedagogikk 2, 8.-13. trinn (kompetanse for kvalitet)
- Veilederutdanning for skole 1.-10. trinn
- Innovasjonspedagogikk
- Praktisk fagopplæring i bedrift (microemen 5 studiepoeng)
- Fagfornyelsen for yrkesfag: webinar og nettressurser for fag- og yrkesopplæringen
- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag
- Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis for yrkesfag og videregående skole

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Arbeidslivskontakt   Finansiering   Alumni   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Kompetanseutvikling   Markedsføring   Nettpublisering   Økonomistyring   Anbudskonkurranser   Konferanser   Oppdragsvirksomhet