English version
Elsbet Vestvatn

Elsbet Vestvatn

Kort om

Jeg har vært adminstrasjonssjef på NOVA siden 2006, og fra 1.1.2016 i delt stilling mellom administrasjonssjef på Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA) og ved NOVA. Jeg er i stab for NOVAs direktør, og arbeider med lederstøtte og strategiske spørsmål på SVA. Jeg har en Master of Management i ledelse fra Handelshøyskolen BI, og en cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere arbeidet i Norad, Oslo Politidistrikt og i Skattedirektoratet.

Administrative arbeidsområder

Forskningskvalitet   Forskningspolitikk   Forskningssamarbeid   Oppdragsvirksomhet   Fakultetsstyrearbeid   Internasjonalt samarbeid   Organisasjonsutvikling   Bemanningsplanlegging   Konflikthåndtering