English version
Heidi Hertzberg Wold

Heidi Hertzberg Wold

Kort om

Har oppfølgingsansvar i HR-relaterte problemstillinger på institutt for yrkesfaglærerutdanning og NAFO. Bemanningsplanlegging, lederoppfølging og rekruttering. Ansvarlig for rekruttering av stipendiater på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Har bakgrunn fra bemanning, rekruttering, salg, veiledning, saksbehandling og tilrettelegging.

Administrative arbeidsområder

Karriereveiledning   Tilrettelegging   Organisasjonsutvikling   Karriereutvikling   Bemanningsplanlegging   Kompetanseutvikling   Lederutvikling   Rekruttering   Konflikthåndtering