English version
Madeleine Iréne Dutoit

Madeleine Iréne Dutoit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Informasjonspolitikk

Emner

Vitenskapelig publisering   Forskningspolitikk   Åpne forskningsdata   Tverrfaglige forbindelser   Vitenskapelig kommunikasjon   Håndtering av forskningsdata

Land

Norge   Sverige

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dutoit, Madeleine (2017). Research data in scholarly practices: Observations of an interdisciplinary Horizon2020 project. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 10450 LNCS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig