English version
Therese Marie Tishakov

Therese Marie Tishakov

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Flognfeldt, Mona Evelyn; Tsagari, Dina; Surkalovic, Dragana; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly .

Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie (2017). "I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn; Siljan, Henriette Hogga (Red.). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Kapittel. s. 171-192. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig