English version
Unni Knutstad

Unni Knutstad

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Knutstad, Unni; Småstuen, Milada Cvancarova; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open . Vol. 8.

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 3. s. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning .

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Fawcett, Tonks (2018). The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Knutstad, Unni (2008). Det syke mennesket i møte med helsetjenesten. Knutstad, Unni (Red.). Sykepleieboken 3 : Klinisk sykepleie. Kapittel nr 1. Akribe Forlag.

Bongo, Berit Andersdatter; Knutstad, Unni (2006). En bærer i den samiske kulturen. Knutstad, Unni (Red.). Smitte. faglig_bok_forlag. s. 76-99. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig