Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger gir studiepoeng, mens etterutdanninger er kurs i kortere omfang og gir normalt ikke studiepoeng.
Etter- og videreutdanningene ved OsloMet kan du ta på deltid. Noen utdanninger er samlingsbaserte og foregår i Oslo-regionen, andre er nettbaserte.

Se hele listen over etterutdanningsstudier

Videreutdanning

Se hele listen over videreutdanningsstudier