En kvinne står ved et bord og smiler. I bakgrunnen ser man flere mennesker som prater og har det hyggelig.

På kva måte kan du delta i alumninettverket?

Alumninettverket er eit tilbod til deg som er uteksaminert frå OsloMet. Nettverket gir deg moglegheit til å halde kontakt med det faglege miljøet og med dine medstudentar.

Det er primært tre forskjellige måtar å delta i alumninettverket på. Du kan sjølv velje dei tilboda som passar best for deg. 

1. Registrer deg som medlem og få oppdateringar på e-post 

Ved å melde deg inn i nettverket, får du informasjon om kommande arrangement og andre tilbod.  

Du vel sjølv korleis tilbod du er interessert i å få oppdateringar om.  

Du kan melde deg inn i nettverket uansett om du har studert ved OsloMet eller ein av våre forgjengarar (HiOA, HiAk, HiO). Du som går siste år hjå oss kan også registrere deg. 

Meld deg inn gratis i alumninettverket (nettskjema.no).

2. Knyt kontaktar og gjer deg kjent med andre sine karriereval på LinkedIn 

LinkedIn er verdas største nettstad for karriere og nettverksbygging. OsloMet har ei eiga oversikt på LinkedIn over tidlegare studentar. Besøk denne alumniportalen og sjå kva andre alumni jobbar med i dag. Du kan også bruke portalen til å:  

3. Meld deg inn i ei alumnigruppe

Ei alumnigruppe er ein plattform for å halde kontakt med medstudentar, utveksle erfaringar og dele jobbtips. Dei fleste gruppene er på Facebook eller LinkedIn. Nokre planlegg også arrangement, faglege så vel som sosiale.

Alumnigrupper

Gjennom en alumnigruppe kan du få jobbtips, faglige oppdateringer og utvide ditt profesjonelle nettverk.

Tre OsloMet alumner sitter og snakker sammen