Bli lærer – og gå inn i en av verdens viktigste jobber

Lærer og to barn i undervisningssituasjon i klasserom

Små barn lærer gjennom lek, og som barnehagelærer barns liv hver eneste dag. Din jobb er å skape en god arena for omsorg, lek og læring og bidra til utjevne sosiale forskjeller. Kanskje vår Samlings- og nettbaserte barnehagelærerutdanning er noe for deg?

Når barna begynner på skolen og både skal knekke lesekoden og forstå gangetabellen, er det deg som er grunnskolelærer for 1. til 7. trinn de møter. Som kontaktlærer har du en viktig lederrolle både for klassen som helhet og de enkelte elevene.

Vil du heller bli lærer for de litt større barna, kan du velge grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn. Da blir du faglærer i 2-3 fag og kan også bli kontaktlærer.

Er du kreativ og har lyst til å utvikle elevenes skaperevner og estetiske sans, kan du jobbe som faglærer i design, kunst og håndverk.

Er du interessert i idrett og opptatt av trening? Da kan en karriere som faglærer i kroppsøving og idrettsfag være aktuelt for deg. Utdanningen gjør deg kvalifisert til å undervise i kroppsøving på alle trinn.

Med fagbrev og noen års praksis fra arbeidslivet, kan du som nå går yrkesfag velge å bli yrkesfaglærer ved videregående skoler.

Er du opptatt av trafikksikkerhet? Som trafikklærer hjelper du elever frem til å bli reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører.

Samfunnet trenger gode lærere for å skape utvikling. Med lærerutdanning fra OsloMet går du rett ut i jobb og kan gjøre noe som betyr noe - hver eneste dag.