English version

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO)

The Gherkin og The City of London

Vår visjon for forskning og undervisning er å få ny kunnskap om og nye perspektiver på historisk og kulturelt betingede prinsipper for sosial differensiering. Vi vil forstå hvordan slike prinsipper virker sammen og hvordan de kommer til uttrykk på en rekke steder og i forskjellige sammenhenger.

Vår forskning tilnærmer seg mangfold langs to akser: For det første identifiserer vi en rekke egenskaper hos personer som er spesielt viktige prinsipper for sosial differensiering, som etnisitet, religion, rase, klasse, politiske synspunkter, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Disse egenskapene svarer på spørsmålet "Mangfoldet av hva?".

For det andre identifiserer vi steder eller samfunnsarenaer av spesiell betydning for en forståelse av hvordan de ulike egenskapene spiller seg ut og kommer til uttrykk. Dette svarer på spørsmålet "Mangfold hvor?". De grunnleggende enhetene i DISCO er fire forskningsgrupper med fokus på fire steder av stor betydning for OsloMet og for et bredere samfunn.

 • Forskningsgrupper

  Gruppe 1: Mangfold og byrom

  Mangfold er grunnleggende for hvordan vi oppfatter og bor i byen. Begrepet mangfold gir et avgjørende utgangspunkt for utvikling av ny kunnskap om urbane omgivelser over hele verden. OsloMet har som mål å være en organisk del av bymiljøet som omgir det, og derfor er det naturlig at den første forskningsgruppen i vårt senter vil ha fokus på mangfold og byrom. Gruppelederne er Marianne Millstein og Aadne Aasland, som begge er seniorforskere ved NIBR. 

  Gruppe 2: Mangfold i skoler og høyere utdanning

  Der gruppe 1 har fokus på mangfold og urbane miljøer, snur gruppe 2 blikket innover og ser på mangfold i institusjoner for læring og forskning. Gruppelederne er Anne Birgitte Leseth, professor ved SPS og Åse Røthing, professor at IST. 

  Gruppe 3: Mangfold i helse

  Det er uten tvil ingen sektor i samfunnet hvor spørsmål om mangfold er mer presserende enn innen helse og OsloMet har et sterkt engasjement for god undervisning av sykepleiere. Gruppelederne er Mette Sagbakken, professor ved Fakultet for helsevitenskap og Benedikte V. Lindskog, førsteamanuensis ved IST.

  Gruppe 4: Mangfold i arbeidsmarkedet og arbeidslivet

  Den fjerde gruppen i vårt senter vil bygge videre på den store tradisjonen OsloMet har for forskning og undervisning om yrker, arbeidsmarkedet og arbeidslivet. Gruppelederen er Ida Drange og Cathrine Egeland, begge forskningsprofessorer ved  AFI.

 • Undervisning og veiledning

  Medlemmer av DISCO vil undervise om mangfold på alle nivåer. Som en del av universitetets visjon og strategi utvikler OsloMet et signaturkurs på BA-nivå om mangfold, som vil bli tilbudt alle fakulteter på tvers av universitetet og til studenter i utlandet. I dialog med ph.d.-programmene på tvers av OsloMet skal vi utvikle kurs for ph.d.-kandidater. I tillegg vil senteret kunngjøre fem MA-stipender i 2021, 2022 og 2023 for å skape et miljø av høyt motiverte masterstudenter. 

 • Vårt rådgivende styre

  • Ahmed, Hilal, Professor, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi
  • Harris, Ruth, Professor, Dept of History, University of Oxford
  • Jacobson, David, Professor, Dept of Sociology, University of South Florida
  • Jonsson, Rickard, Professor, Child and Youth Studies, University of Stockholm
  • Kalev, Alexandra, Professor, Dept of Sociology and Social Anthropology, Tel Aviv University
  • Midtbøen Arnfinn H., Associate Professor, Dept of Sociology, University of Oslo
  • Robbins, Joel, Sigrid Rausing Professor of Social anthropology, University of Cambridge
  • Tomlinson, Matthew, Professor, Social anthropology, University of Oslo
  • Valentine, Gill, Professor, Dept of Geography, University of Sheffield
  • Ukah, Asonzeh, Professor, University of Cape Town
  • Varvin, Sverre, Professor, Health Sciences, OsloMet
  • West, Paige, Claire Tow Professor of anthropology and Director Center for the study of social difference, Columbia University.

Leder

  Laster inn ...

  Vårt forskningsteam

   Laster inn ...

   Aktuelle forskningsnyheter

   Dataskjerm med data
   Ansvaret for personvern hviler på de svakeste

   Det er vi forbrukere som må ta det største ansvaret for å passe på at persondata ikke blir misbrukt.

   Jente som sitter i klasserom, tar notater og leser i en lærebok.
   Barn av innvandrere tar høyere utdanning enn foreldrene sine

   – Vi ser at barn av innvandrere sikter mot fagfelt som vil gi dem helt andre sjanser i livet enn foreldrene, sier forsker.

   Barnevernsansatte opplever et sterkt krysspress

   Bok gir innblikk i barnevernsansattes hverdag.