Forskningsgrupper

Gruppe 1: Mangfold og byrom

Mangfold er grunnleggende for hvordan vi oppfatter og bor i byen. Begrepet mangfold gir et avgjørende utgangspunkt for utvikling av ny kunnskap om urbane omgivelser over hele verden. OsloMet har som mål å være en organisk del av bymiljøet som omgir det, og derfor er det naturlig at den første forskningsgruppen i vårt senter vil ha fokus på mangfold og byrom. Gruppelederne er Marianne Millstein og Aadne Aasland, som begge er seniorforskere ved NIBR. 

Gruppe 2: Mangfold i skoler og høyere utdanning

Der gruppe 1 har fokus på mangfold og urbane miljøer, snur gruppe 2 blikket innover og ser på mangfold i institusjoner for læring og forskning. Gruppelederne er Anne Birgitte Leseth, professor ved SPS og Åse Røthing, professor at IST. 

Gruppe 3: Mangfold i helse

Det er uten tvil ingen sektor i samfunnet hvor spørsmål om mangfold er mer presserende enn innen helse og OsloMet har et sterkt engasjement for god undervisning av sykepleiere. Gruppelederne er Mette Sagbakken, professor ved Fakultet for helsevitenskap og Benedikte V. Lindskog, førsteamanuensis ved IST.

Gruppe 4: Mangfold i arbeidsmarkedet og arbeidslivet

Den fjerde gruppen i vårt senter vil bygge videre på den store tradisjonen OsloMet har for forskning og undervisning om yrker, arbeidsmarkedet og arbeidslivet. Gruppelederen er Ida Drange og Cathrine Egeland, begge forskningsprofessorer ved  AFI.

Tilbake til forsiden.