English version

Om DISCO

Forskere
11
Styremedlemmer
12
Forskningsgrupper
4

Vår visjon for forskning og undervisning er å få ny kunnskap om og nye perspektiver på historisk og kulturelt betingede prinsipper for sosial differensiering. Vi vil forstå hvordan slike prinsipper virker sammen og hvordan de kommer til uttrykk på en rekke steder og i forskjellige sammenhenger.

Vår forskning tilnærmer seg mangfold langs to akser: For det første identifiserer vi en rekke egenskaper hos personer som er spesielt viktige prinsipper for sosial differensiering, som etnisitet, religion, rase, klasse, politiske synspunkter, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Disse egenskapene svarer på spørsmålet "Mangfoldet av hva?".

For det andre identifiserer vi steder eller samfunnsarenaer av spesiell betydning for en forståelse av hvordan de ulike egenskapene spiller seg ut og kommer til uttrykk. Dette svarer på spørsmålet "Mangfold hvor?". De grunnleggende enhetene i DISCO er fire forskningsgrupper med fokus på fire steder av stor betydning for OsloMet og for et bredere samfunn.

 • Forskningsgrupper

  Senteret har fire forskningsgrupper tilknyttet seg: 

  • Gruppe 1: Mangfold og byrom
  • Gruppe 2: Mangfold i skoler og høyere utdanning
  • Gruppe 3: Mangfold i helse
  • Gruppe 4: Mangfold i arbeidsmarkedet og arbeidslivet

  Mer om forskningsgruppene ved Diversity Studies Centre Oslo (DISCO).

 • Undervisning og veiledning

  Medlemmer av DISCO vil undervise om mangfold på alle nivåer. Som en del av universitetets visjon og strategi utvikler OsloMet et signaturkurs på BA-nivå om mangfold, som vil bli tilbudt alle fakulteter på tvers av universitetet og til studenter i utlandet. I dialog med ph.d.-programmene på tvers av OsloMet skal vi utvikle kurs for ph.d.-kandidater. I tillegg vil senteret kunngjøre fem MA-stipender i 2021, 2022 og 2023 for å skape et miljø av høyt motiverte masterstudenter. 

 • Vårt rådgivende styre

  • Ahmed, Hilal, Professor, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi
  • Harris, Ruth, Professor, Dept of History, University of Oxford
  • Jacobson, David, Professor, Dept of Sociology, University of South Florida
  • Jonsson, Rickard, Professor, Child and Youth Studies, University of Stockholm
  • Kalev, Alexandra, Professor, Dept of Sociology and Social Anthropology, Tel Aviv University
  • Midtbøen Arnfinn H., Associate Professor, Dept of Sociology, University of Oslo
  • Robbins, Joel, Sigrid Rausing Professor of Social anthropology, University of Cambridge
  • Tomlinson, Matthew, Professor, Social anthropology, University of Oslo
  • Valentine, Gill, Professor, Dept of Geography, University of Sheffield
  • Ukah, Asonzeh, Professor, University of Cape Town
  • Varvin, Sverre, Professor, Health Sciences, OsloMet
  • West, Paige, Claire Tow Professor of anthropology and Director Center for the study of social difference, Columbia University

Vårt forskningsteam

 • Ledelse

   Laster inn ...
  • Vårt forskningsteam

    Laster inn ...

   Kontakt oss

   Laster inn ...