Norwegian version
Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics

Subject areas

Vocational pedagogic   Design, art, applied art, entrepreurship   Vocational didactics

Scientific publications

Bruvik, Åse Norunn Nedrebø; Haaland, Grete (2020). Fremtidens kompetansebehov i frisørfaget: Sammenheng mellom nasjonale føringer og frisørbransjens uttrykte kompetansebehov. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 14.

Haaland, Grete; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2020/v10/i2/04/n...

Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2018). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1: To eksempler på utvikling for yrkesrelevant og meningsfull undervisning. 26 p. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 3.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete