Norwegian version
Ada Engebrigtsen

Ada Engebrigtsen

About

My Research has focused on migration issues, on power relations, adaptation processes in Norway, and on mobility and nomadism. The Somali population in Norway, and the Norwegian and migrating Rom/Gypsies have been my main cases. Other interesets are: the comparative study of childhood and Family.

Fields of study

Academic disciplines

Social anthropology

Subject areas

Ethnicity   Immigration   Etniske relasjoner   Roma Gypsies   Beggars

Research projects

Scientific publications

Larsen, Kjersti; Simonsen, Jan Ketil; Engebrigtsen, Ada I. (2018). Introduction. Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (Ed.). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Introduction. p. 1-16. Peter Lang Publishing Group.

Engebrigtsen, Ada I. (2018). Mobile Subjects: Power Relations and Tactics for Survival. Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (Ed.). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. kapitel 2. p. 45-72. Peter Lang Publishing Group.

Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I. (2018). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. ISBN: 978-1-78707-550-4. 228 p. Peter Lang Publishing Group.

Engebrigtsen, Ada I. (2017). Kampen om mobilitet og sted Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»?. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 28.

Engebrigtsen, Ada (2017). Key Figure of Mobility: The nomad. Social Anthropology . Vol. 25.

Engebrigtsen, Ada (2016). Lost between protective regimes: Roma in the Norwegian state. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Ed.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Lost between protective regimes. Springer.

Engebrigtsen, Ada (2015). Educating the roma: The struggle for cultural autonomy in a seminomadic group in Norway. Social Inclusion . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/2846

Engebrigtsen, Ada (2015). Invading Our homelands. New beggars in the streets of Oslo. Johansson, Magnus; Salonen, Taipo; Righard, Erica (Ed.). Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapitel 7. p. 143-161. Nordic Academic Press.

Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/2209

Engebrigtsen, Ada (2014). ROMA "ACTIVISM", THE MEDIA AND THE SPACE BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA. Acta Ethnographica Hungarica .

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2013). Great Ideas- Bad Practice: On Implementation of Policies and Programmes for Roma. De Hert, Paul; Goofwin, Morag (Ed.). European Roma Integration Efforts - A Snapshot. Chapter 6. p. 129-141. VUB Press.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Ali's Disappearance: The Tension of Moving and Dwelling in the Norwegian Welfare Society. Olwig, Karen Fog; Larsen, Birgitte Romme; Rytter, Mikkel (Ed.). Migration, family and the welfare state : integrating migrants and refugees in Scandinavia. chapter 7. p. 117-135. Routledge.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2012). Omsorg og barn utenfor barndommen. Eide, Ketil (Ed.). Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Kapitel 9. p. 157-180. Gyldendal Akademisk.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Ali''s Disappearance: The Tension of Moving and Dwelling in the Norwegian Welfare Society. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 37.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Within or Outside? Perceptions of self and other among Rom groups in Romania and Norway Rediger Slett. Romani Studies . Vol. 21.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Good Governance? The Prophet Muhammad Controversy and the Norwegian Response. Etniškomo Studijos .

Lidén, Hilde; Engebrigtsen, Ada Ingrid (2010). De norske rom – og deres historie. Lund, Anne Carine Bonnevie; Moen, Bente Bolme (Ed.). Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. -. p. 87-96. Tapir Akademisk Forlag.

Engebrigtsen, Ada Ingrid; Lidén, Hilde (2010). Å finne sin plass som minoritet – Rombefolkningen i Norge i dag. Lund, Anne Carine Bonnevie; Moen, Bente Bolme (Ed.). Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. -. p. 199-211. Tapir Akademisk Forlag.

Fuglerud, Øivind; Engebrigtsen, Ada (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. ISBN: 978-82-15-01591-0. 179 p. Universitetsforlaget.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2008). "Your heart is not warm unless you steal!" Social Constructions of Theft and Stealing. Anthropological Journal on European Cultures . Vol. 17.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 7.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Exploring Gypsiness. Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village. ISBN: 978-1-84545-229-2. 213 p. Berghahn Books.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2007). Kinship, gender and adaptation processes in exile: The case of Tamil and Somali families in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 33.

Fuglerud, Øivind; Engebrigtsen, Ada (2007). Ekteskap, slektskap og vennskap. Nettverksanalyse som inntakt til kulturelle prosesser. Eriksen, Thomas Hylland; Fuglerud, Øivind (Ed.). Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Artikkel. p. 209-226. Pax Forlag.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2006). Norbert Elias: Makt, skam og sivilisering. Somaliere i eksil i det norske samfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning .

Fuglerud, Øivind; Engebrigtsen, Ada Ingrid (2006). Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies . Vol. 29.

Engebrigtsen, Ada Ingrid; Bakken, Anders; Fuglerud, Øivind (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. Fuglerud, Øivind (Ed.). Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Kapitel. p. 142-175. Pax Forlag.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2004). KRAFTFELTET MELLOM BARKEN OG VEDEN. fELTARBEID SOM INTERVENSJON. Norsk Antropologisk Tidsskrift .

Engebrigtsen, Ada Ingrid (2003). The child´s - or the state´s best interest? An examination of the ways immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway. Child & Family Social Work . Vol. 8.

Engebrigtsen, Ada Ingrid (1999). Relations between state and ethnic minorities in Norway. Turton, david; Gonzales Ferreras, Julia (Ed.). Cultural Identities and Ethnic Minorities in Europe. kapitel. p. 43-51.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete