Norwegian version
Alethea Bjune

Alethea Bjune

Publications and research

Dissemination

Lafton, Tove; Bjune, Alethea; Nielsen, Ingemar (2019). Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen: fra konsument til produsent. Åpent auditorium. OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete