Norwegian version
Anita Vår Brende

Anita Vår Brende

Publications and research

Dissemination

Brende, Anita Vår (2013). ++ EFFEKT - Gode lærings og klassemiljø på ungdomsskolen.

Brende, Anita Vår (2012). Iàm Power. Empowerment teater som metode for samhold og trivsel på ungdomsskolen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4750842192...

Brende, Anita Vår (2012). "Seinlunsj med Lise-Lotte og Lone" - Kreative metoder i forebyggende ungdomsarbeid.
http://www.hifm.no/nor/www_hifm_no/www_hifm_no/akt...

Brende, Anita Vår (2011). Håpets pedagogikk. Forskningsdagene 2011. Høgskolen i Finnmark/ forskningsdagene 2011.
http://www.hifm.no/nor/gammel-hif/hogskolen-i-finn...

Brende, Anita Vår (2011). Aktiv refleksjon. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete