Norwegian version
Anja Beate Sletteland

Anja Beate Sletteland

Scientific publications

Sletteland, Anja; Orgeret, Kristin (2019). Game of Trond - en slagmark i kampen om #metoo. Nytt Norsk Tidsskrift .

Sletteland, Anja (2018). Da #metoo kom til Norge: Et ufullendt normskifte mot seksuell trakassering. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Jensehaugen, Jørgen; Sletteland, Anja (2013). Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledninger. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier . Vol. 11.
https://www.academia.edu/7334747/Betingelseslos_fr...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete