Norwegian version
Anne Høiby

Anne Høiby

Scientific publications

Høiby, Anne; Ranger, Marianne Neverland (2019). Kamuflert ekspertrolle - et paradoks i endringsarbeid En studie av helse- og sosialarbeideres samtalestil og rolle i motivasjons- og endringsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete