Norwegian version
Anne Karin Larsen

Anne Karin Larsen

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Professional identity   Diversity   Collaboration between schools and companies   Vocational pedagogic   Vocational didactics   Fag og yrkesopplæring   Pedagogical entrepreneurship   Innovative pedagogy   Alternative learning arena

Scientific publications

Wolden, Anne-Catrine; Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin (2018). Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8. 10.3384/njvet.2242-458X.188144

Larsen, Anne Karin (2017). Samarbeid mellom masterstudenter i yrkespedagogikk og deres kolleger på egen arbeidsplass. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.

Larsen, Anne Karin (2016). En alternativ læringsarena . Hva gjør sosiale entreprenører som fremmer positiv arbeids- og lærelyst hos elevene, og hva kan yrkesfaglæreren gjøre for at hans elever kan utvikle seg på en slik arena?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2015). Arbeidsplassen som læringsarena. Bedriftspedagogikkstudiet utfordrer dialogen mellom nytte for bedriften og frirommet for studenten. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 6. p. 114-139. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2011). Spenningsfeltet mellom nytte for bedriften og frirom for studenten: et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. 14 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 1.
https://www.abo.fi/student/media/24148/nordyrkvolu...

Larsen, Anne Karin (2006). Næringslivets behov og krav til kompetanseArtikkelen belyser samarbeidet mellom tannleger og tannteknikere. Tenner i Fokus .

Larsen, Anne Karin (2006). Næringslivets behov og krav til kompetanse. TANDteknikeren. Vol. 43.

Larsen, Anne Karin (2005). Ny utdanningsreform – ny studieplan?81,4 % av tannteknikerne i undersøkelsen mener at eksternpraksis vil styrke utdanningen.Det er ønskelig at resultatene fra undersøkelsen skal føre til et samarbeid mellom HiO og praksisbedriftene i en modell hvor bedriftene formelt blir opplæringsbedrifter for Høgskolen i Oslo. Tenner i Fokus .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete