Norwegian version
Anne Siri Berg

Anne Siri Berg

Publications and research

Dissemination

Berg, Anne Siri (2015). Kreative metoder i studentveiledning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. kapitel 11. p. 179-192. Gyldendal Akademisk.

Berg, Anne Siri (2013). Kreative metoder i studentveieldning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Gode pedagogiske praksiser - Hvordan bidra til økte språkferdigheter hos studenter med norsk som andrespråk gjenom undervisning og veiledning. kapittel. p. 59-70.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete