Norwegian version
Anne Skumsnes

Anne Skumsnes

Fields of study

Subject areas

Evaluation   Communication training   Narrative theory   Councelling   Learning strategies   Crises intervention

Scientific publications

Skumsnes, Anne M. (2013). Kafébedrift som brukertilbud og praksisarena i psykisk helsearbeid. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. bolk III - kapittel 2. p. 323-330. ABM-media AS.

Skumsnes, Anne (2008). Internasjonalisering og samfunnskontakt. Blichfeldt, Jon Frode (Ed.). Studielederen - mellom fag og administrasjon. Kapittel 9. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skumsnes, Anne M (2008). Bruk av rike bilder i et prosjekt knyttet til studenters praksisfortellinger. Habib, Laurence (Ed.). A method to the madness? Developing SMAD (Soft Methodology for Academic Development). 6. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skumsnes, Anne (2007). Including Student Narratives in Teaching. Journal of Teaching in Social Work . Vol. 27.

Næss-Andresen, Brit; Holmboe, Anne-Margrethe; Skumsnes, Anne (2006). Studentvurdering av problembasert læring i en tverrfaglig videreutdanning. Vård i Norden . Vol. 1.

Skumsnes, Anne (2003). Bruk av studenters narrativer i undervisningen. UNIPED (Tromsø) .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete