Norwegian version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education   Subject didactics   Humanities

Subject areas

Teacher education   Cultural studies   Materiality   Art and crafts   Art   Preschool teacher education   Art education   Children and art education

Countries

Norway

Scientific publications

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger i en mindre forskning. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. p. 13-28. Fagbokforlaget.
https://doi.org/9788245035445

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Haptiske foto-graferinger som data-bliven og affektive hendelser i tid, rom og materialitet. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Fra observasjon mot observa(k)sjon. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. ISBN: 9788245035445. 244 p. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2022). Skapende friluftsliv - å forme og formes med tre som jorda materiale i barnehagen. Hov, Asbjørn Magnar (Ed.). Friluftsliv som utgangspunkt for naturfaglige oppdagelser og samtaler.. p. 96-110. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Boucher, Kelly (2022). “Jeg skal sjekke”: Urban buggy-wayfaring and adventurous lines with data-ing and reconfigurations of children<sup>1</sup>. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol. 23.
https://doi.org/10.1177/14639491221117551

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 186 p. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . p. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete