Norwegian version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education   Subject didactics

Subject areas

Fine arts education   Teacher education   Aesthetics   Museum education   Cultural studies   Materiality   Relational aesthetics   Art   Preschool teacher education   Art education   Art education in kindergarten   Children and art education   Aesthetic education

Countries

Norway

Scientific publications

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger i en mindre forskning. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger. Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet.. Kapittel 1. p. 13-28. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger. Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. ISBN: 9788245035445. 244 p. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2022). Skapende friluftsliv - å forme og formes med tre som jorda materiale i barnehagen. Friluftsliv som utgangspunkt for naturfaglige oppdagelser og samtaler.. kapittel 6. p. 96-110. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Boucher, Kelly (2022). “Jeg skal sjekke”: Urban buggy-wayfaring and adventurous lines with data-ing and reconfigurations of children<sup>1</sup>. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 23.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 186 p. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Experimental explorations of materials and materiality in transmaterial landscapes. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.

Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 6. p. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. kapittel 5. p. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2642383

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete