Norwegian version
Angelika Schafft

Angelika Schafft

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences

Subject areas

Working life research   Criminology   Work inclusion

Countries

Norway

Scientific publications

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2019). Tackling increasing marginalization: Can support-side approaches contribute to work inclusion?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Ed.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-14

Frøyland, Kjetil; SCHAFFT, Angelika; Thorkildssen, Pia Sofi (2014). Hindringer og muligheter for mennesker med utviklingshemning eller lærevansker. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Ed.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. p. 242-261. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgiveres erfaringer med inkludering. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Ed.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. p. 156-173. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2014). Om lederstøtte når ansatte sliter psykisk. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Ed.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. p. 189-205. Gyldendal Akademisk.

Falkum, Eivind; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Ed.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. p. 142-155. Gyldendal Akademisk.

Hegelstad, Wenche; Heitmann, Lena; Kydland, Randi; SCHAFFT, Angelika (2014). Psykiske lidelser og arbeidsdeltakelse. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Ed.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. p. 208-222. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2014). Employer guides: Improving job retention for people with mental health issues. Experiences from a Norwegian pilot project. Journal of Vocational Rehabilitation. Vol. 41.
https://doi.org/10.3233/JVR-140695

SCHAFFT, Angelika (2013). Om å komme seg i arbeid. Norvoll, Reidun (Ed.). Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. p. 188-212. Gyldendal Akademisk.

Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (2011). Kvalifiseringsprogrammet - sosialklientenes vei til arbeidslivet?. Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (Ed.). NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. p. 127-146. Gyldendal Akademisk.

SCHAFFT, Angelika (2007). Ansettelse av personer med psykiske lidelser i ordinære bedrifter: vi må forstå arbeidsgivernes grunner. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 4.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete