Norwegian version
Anne Lise H Tarrou

Anne Lise H Tarrou

Scientific publications

Tarrou, Anne Lise H (2015). Et yrkespedagogisk perspektiv på lærerarbeid og lærerutdanning. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 9. p. 195-218. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Tarrou, Anne-Lise (2011). Tolkning av tekster i et Bourdieu– perspektiv. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Ed.). Om å tolke og forstå tekster. 9. p. 121-132.

Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2011). Scolarité protégée et abandon scolaire. Les paradoxes norvégiens. Revue internationale d'éducation Sèvres .

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Ed.). Læring og medvirkning. Del 1. p. 93-107. Universitetsforlaget.

Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2009). Hur anställningsbar är man efter gjenomgången norsk yrkesutbildning?. Berglund, Gunn; Fejes, Andreas (Ed.). Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv. faglig_bok_forlag. p. 103-120. Studentlitteratur AB.

Brevik, Birger; Sjøberg, Svein; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2008). Technology education through open ended teaching strategies associated with practical learning tools. Technology education through open ended teaching strategies associated with practical learning tools. .. p. 436-441. Palme publications.
http://www.ioste.org/symposia.htm

Tarrou, Anne-Lise Høstmark; Holmesland, Icara da Silva (2007). Technical and vocational education and its teacher training in Norway. Grollmann, Phillipp; Rauner, Felix (Ed.). International perspectives on teachers and lectures in technical and vocational education. faglig_bok_forlag. p. 185-204. Springer.

Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2005). Les consensus au cæur des réformes. Revue internationale d'éducation Sèvres .

Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2005). Danning i yrkesfagene i skolen og i lærerutdanningen. Børhaug, Kjetil; Fenner, Anne-Brit; Aase, Laila (Ed.). Fagenes begrunnelser : skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. laerebok. p. 213-223. Fagbokforlaget.

Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2005). Yrkenes og yrkesfagenes didaktikk. Strømnes, Åsmund L. (Ed.). Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen, 18.2.2005. faglig_bok_institusjon. p. 110-128.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete