Norwegian version
Bettina Holmberg Fagerlund

Bettina Holmberg Fagerlund

Scientific publications

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open .
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari (2020). The use of a communication tool about diet at the child health centre: A cluster randomized controlled trial. Nursing Open . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2726925

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Glavin, Kari (2019). Parental experience of counselling about food and feeding practices at the child health centre: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari (2019). Parental concerns of allergy or hypersensitivity and the infant's diet. Nursing Open . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2638624

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Owe, Jenny; Glavin, Kari (2017). Counselling parents on young children's healthy diet: a modified scoping review. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Riiser, Kirsti; Misvær, Nina; Glavin, Kari; Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Ed.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. p. 41-54. Gyldendal Akademisk.

Holmberg Fagerlund, Bettina; Pettersen, Kjell Sverre; Terragni, Laura; Glavin, Kari (2016). Counseling immigrant parents about food and feeding practices: public health nurses' experiences. Public Health Nursing . Vol. 33.

Fagerlund, Bettina (2007). Helsesøster på hjemmebesøk. Glavin, Kari; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal (Ed.). Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. laerebok. p. 269-280. Akribe Forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete