Norwegian version
Bjørn Jamtli

Bjørn Jamtli

Scientific publications

Fremstad, Kjell Otto; Lindenskov, Paal Helge H.; Ihle-Hansen, Hege; Jamtli, Bjørn; Kramer-Johansen, Jo; Hardeland, Camilla; Hov, Maren Ranhoff; Sandset, Else Charlotte (2022). Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag. 43 p. Sykepleien Forskning . Vol. 17.
https://hdl.handle.net/11250/3054372These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete