Norwegian version
Christian Hemmestad Bjerke

Christian Hemmestad Bjerke

Publications and research

Research reports

Salvesen, Helge; Bjerke, Christian Hemmestad; Cornér, Solveig; Skarpenes, Nina (2011). NOKUTs tilsynsrapporter: Høgskolen i Volda. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga. 24 p.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete