Norwegian version
Cynthia Baluyot

Cynthia Baluyot

About

Førstelektor/Associate professor
Equivalent to Doctor of Nursing Science on Multicultural Nursing/ Geriatrics/
Sociocultural Learning Philosophy in Didactics &pedagogy; with administration & didactics direction on Nursing Science major subjects

Scientific publications

Blomberg, Karin; Baluyot, Cynthia (2019). Vurdering av andreårsstudenter i hjemmebaserte tjenester - en utfordrende oppgave. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 6. p. 99-110. Gyldendal Akademisk.

Baluyot, Cynthia (2014). Integration von ausländischen Pflegefachkräften in die stationäre Altenpflege Norwegens. Tewes, Renate; Stockinger, Alfred (Ed.). Personalentwicklung in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen: Erfolgreiche Konzepte und Praxisbeispiele aus dem In-und Ausland. Kapittel. p. 151-164. Springer.

Baluyot, Cynthia (2003). Baluyot, C. (2003). Kulturbetinget omsorg. Tidsskrift- for fag og tro nr.4-7-9. http://cc.bingj.com/cache.aspx?=tidskriftkristin forum for sykeleie. Tidsskrift for fag og tro.

Baluyot, Cynthia (2000). Baluyot,C. Innvandrerpress på eldreomsorgen.Tidsskrift Sykepleie, 13:51-55. www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/artikkel-fag?p_dokument_id=119577. Tidsskriftet sykepleien .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete