Norwegian version
Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Scientific publications

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Bergsli, Oddhild; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2020). Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2020). Writing competences in Norwegian Vocational Education and Training: - how students and apprentices express their professional competences. Vocations and Learning .

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 9.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2018). Skrivekyndighet hos profesjonsutøvere i det yrkespedagogiske feltet. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 10. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 p. Universitetsforlaget.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2016). Å studere yrkesfaglæreres skrivearbeid: teoretiske og metodiske implikasjoner. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. 10. p. 178-197. Gyldendal Akademisk.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2006). Er kunnskapsløftet et løft for minoritetsspråklige elever?. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 90.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete