Norwegian version
Elisabeth Møyner

Elisabeth Møyner

Scientific publications

Møyner, Elisabeth (2016). Terapeutrollen belyst ved studenterfaringer. Fysioterapeuten . Vol. 83.
http://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten...

Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde; Knutsen, Unni (2011). Forskningsbasert undervisning. Bjørke, Gerd (Ed.). HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. FoU basert undervisning. p. 111-114. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Møyner, Elisabeth (2010). Off the treatment table - walk on in life. Ekerholt, Kirsten (Ed.). Aspects of Psychiatric and Pschyhosomatic Physiotherapy. 7. p. 77-90.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete