Norwegian version
Espen Sørmo Strømme

Espen Sørmo Strømme

Fields of study

Academic disciplines

Media studies and journalism

Subject areas

Journalism   Digital journalism   News journalism

Countries

Norway

Scientific publications

Strømme, Espen Sørmo (2022). Kokebok fra SKUP-kjøkkenet. Om undersøkende journalistikk og metodebruk. ISBN: 9788245038934. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Kokebok-fra-SKUP-kj%...

Strømme, Espen Sørmo (2021). Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?. Theofilos . Vol. 13.

Strømme, Espen Sørmo (2020). Hva forteller SKUP-rapportene om norsk gravejournalistikk?. Norsk Medietidsskrift .

Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomijournalistikk i region- og lokalmediene. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Ed.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 6. p. 125-137. Fagbokforlaget.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomi og journalistikk: Et samspill. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Ed.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 1. p. 21-40. Fagbokforlaget.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. ISBN: 978-82-450-1623-9. 300 p. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete