Norwegian version
Fred Rune Bjordal

Fred Rune Bjordal

Scientific publications

Bjordal, Fred Rune; Gjerskaug, Mette Maria Rønsen (2022). Sånn er vi, og sånn er du. Analyse av informasjonsskriv fra ungdomsskole til foreldre på 7. trinn. Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren (Ed.). Overganger i skolen. Fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.. Kap.13. p. 183-198. Universitetsforlaget.

Bjordal, Fred Rune; Søreide, Gunn Elisabeth (2020). The Discursive Governing of Elementary School Student Identity in Norwegian Educational Policy 2000–2015. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2650547These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete