Norwegian version
Gunn Harviken

Gunn Harviken

Scientific publications

Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn; Uppsata, Solveig; Bye, Asta (2016). Verktøy ved screening av risiko for underernæring hos eldre :. Sykepleien Forskning .

Sortland, Kjersti; Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn (2013). Vektdokumentasjon, kroppsmasseindeks,måltidsfrekvens og nattefaste blant eldre sykehjemsbeboere – en pilotstudie. Vård i Norden . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10642/1461These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete