Norwegian version
Gunn Bjørnsen

Gunn Bjørnsen

Scientific publications

Bjørnsen, Gunn; Knudsen, Anders Graver (2016). Burdens of Representation. Recruitment and Attitudes towards Journalism among Journalism Students With Ethnic Minority Backgrounds. Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Ed.). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. 13. p. 205-224. Nordicom.

Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune (2015). Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Ed.). Entreprenørskap og ledelse i media. Del 2: Medieledelse. Kapittel 16. p. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.
https://issuu.com/cdundervisning/docs/utdrag_fra_e...

Bjørnsen, Gunn (2014). The Multicultural Mission in Public Service Broadcasting: The Case of Norway. Horsti, Karina; Hultén, Gunilla; Titley, Gavan (Ed.). National conversations : public service media and cultural diversity in Europe. Section 2: Policies, Practices and Future Directions: National Case Studies. p. 185-202. Intellect Ltd..
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distribu...

Bjørnsen, Gunn (2012). Medierte migranter : NRK og nye nordmenn. Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle (Ed.). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Kapittel 14. p. 231-248. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/nyt...

Bjørnsen, Gunn (2011). Investigators or integrators? Broadcast journalists covering multicultural Norway. Eide, Elisabeth; Nikunen, Kaarina (Ed.). Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. Chapter 4. p. 53-70. Ashgate.
https://www.uib.no/infomedia/40640/media-motion

Bjørnsen, Gunn (2010). Det flerkulturelle samfunnsoppdraget : ideelle intensjoner og redaksjonelle realiteter i NRK. Roppen, Johann; Allern, Sigurd (Ed.). Journalistikkens samfunnsoppdrag. Kapittel 7. p. 147-171. IJ-forlaget.
http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=...

Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik (2010). The Norwegian journalism education landscape. Journalism Research . Vol. 2.

Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Ottosen, Rune; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review . Vol. 30.
https://www.researchgate.net/publication/313582751...

Ottosen, Rune; Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review . Vol. 30.

Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune (2009). The Norwegian journalism education landscape. Terzis, Georgios (Ed.). European journalism education. Del 2. p. 177-190. Intellect Ltd..
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distribu...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete