Norwegian version
Hanne Fehn Dahle

Hanne Fehn Dahle

Scientific publications

Dahle, Hanne Fehn (2018). Ytringsfrihet eller sensur?. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Ed.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. kap. 9. p. 90-100. Universitetsforlaget.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Dahle, Hanne Fehn; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2017). Småbarns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk. Barnehagefolk . Vol. 4.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Dahle, Hanne Fehn (2017). "Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen. Barn . Vol. 35.

Dahle, Hanne Fehn; Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen (2016). Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Ed.). Blikk fra barnehagen. Artikkel 3. p. 43-67. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete