Norwegian version
Hanne Christensen

Hanne Christensen

Scientific publications

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse og fag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 3. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse sett i lys av fagfornyelsens overordnede del og tverrfaglige temaer. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 1. Gyldendal Akademisk.

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 13. p. 240-253. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 p. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne (2015). Lærerens kompetanse til improvisasjon i didaktiske samtaler. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 11. p. 201-219. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 p. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bru over gapet? En studie av grunnskolelærerstudenters erfaringer i utdanningens to læringsarenaer. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Ed.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel 6. Akademika forlag.
http://docplayer.me/17356685-Fou-i-praksis-2013-ar...

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bridging the Gap? Student Attitudes about two Learning Arenas in Teacher Education. A Study of secondary Teacher Students' Experiences in University and Practice. Arntzen, Eystein (Ed.). Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. Curricula in teacher education. p. 46-61. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete