Norwegian version
Hebe Gunnes

Hebe Gunnes

Fields of study

Subject areas

Gender in research   R&D statistics   Higher education sector

Administrative field of work

Reporting   Research quality   Analysis   Statistics   Research policy   Research strategy

Scientific publications

Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Ed.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 11. p. 217-228. Gyldendal Akademisk.

Gunnes, Hebe; Langhoff, Kristine; Røsdal, Trude; Sandven, Tore Vang; Spilling, Olav R; Wilhelmsen, Lars (2012). Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon. Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine (Ed.). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. Kap. 4. p. 157-199.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete