Norwegian version
Hilde Harnæs

Hilde Harnæs

Scientific publications

Amundsen, Jon; Harnæs, Hilde (2009). Nyutdannede lærere med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Ed.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 6. p. 107-118. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Amundsen, Jon; Habib, Laurence; Harnæs, Hilde (2007). Project thinking, project practice: Experiences using rich pictures in a project of academic development. Molka-Danielsen, Judith; Ohren, Ottar; Jæger, Bjørn (Ed.). NOKOBIT 2006 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 6. p. 89-106. Tapir Akademisk Forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete