Norwegian version
Inger Marie Søyland

Inger Marie Søyland

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Painting   Painting   Colortheory

Textbooks

Søyland, Inger Marie (1998). Søyland, Inger Marie og Sigrid Eline OdlandKulturforståelse og estetiske uttrykksformer i fagene Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering og Kunst og håndverk. ISBN: 8213016262. 54 p.

Søyland, Inger Marie; Håberg, Kirsten Røvig; Dahlin, Liv Klakegg; Berg, Øivind (1998). Se og bli sett. ISBN: 82-7522-089-0. 160 p.

Søyland, Inger Marie; Håberg, Kirsten Røvig; Dahlin, Liv Klakegg; Berg, Øivind (1998). Lærerveiledning. Se og bli sett. ISBN: 82-7522-091-2. 152 p.

Søyland, Inger Marie (1998). Se og bli sett. ISBN: 82-7522-089-0. 160 p.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete