Norwegian version
Ingvil Thallaug Øverli

Ingvil Thallaug Øverli

Research projects

Research reports

Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (2020). Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag. ISBN: 978-82-7894-757-9. 54 p.

Rosten, Monika; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (2020). Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner. ISBN: 9788278947357.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/5928

Øverli, Ingvil Thallaug (2020). På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering. ISBN: 978-82-7894-741-8. 70 p.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/3101

Øverli, Ingvil Thallaug; Bergman, Solveig Helena; Finstad, Ann-Kristin (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. ISBN: 978-82-8122-117-8. 112 p.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete