Norwegian version
Joachim Thøgersen

Joachim Thøgersen

Scientific publications

Thøgersen, Joachim (2019). A note on social security, human capital and growth. Economics Bulletin . Vol. 39.

Liu, Pan; Thøgersen, Joachim (2019). PAY-AS-YOU-GO PENSIONS AND ENDOGENOUS RETIREMENT. Macroeconomic Dynamics . Vol. 24.

Svarstad, Elin; Thøgersen, Joachim Minge (2018). Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012. Beta . Vol. 32.

Thøgersen, Joachim (2015). Population Ageing and Capital Accumulation: A Simple OLG Model with PAYGO Pensions. Theoretical Economics Letters .
http://hdl.handle.net/10642/3043

Kaushal, Kevin; Landa, Knut; Lindman, Annette Øveraasen; Thøgersen, Joachim (2014). Sentraliseringsgrad i lønnsdannelsen og reallønn: Er det fremdeles tegn på en pukkelformet sammenheng?. Beta . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/11250/2368367

Mersland, Roy; Thøgersen, Joachim (2013). Stimulating economic growth in the least developed countries: Direct cash transfers for the retired via mobile phones. Journal of Economic Policy Reform . Vol. 16.

Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Thøgersen, Joachim (2013). Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .
http://www.magma.no/egenkapitalkrav-og-finansiell-...

Thøgersen, Joachim (2012). Kapitaldynamikk i en overlappende generasjonsmodell med et pay-as-you-go pensjonssystem. Beta .
http://www.idunn.no/ts/beta/2012/01/kapitaldynamik...

Thøgersen, Joachim (2012). Et fleksibelt inflasjonsmål i endring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .
http://hdl.handle.net/10642/1490

Thøgersen, Joachim (2010). Unemployment, public pensions and capital accumulation: Assessing growth effects of alternative funding strategies. Journal of Institutional and Theoretical Economics . Vol. 166.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete