Norwegian version
Joakim Caspersen

Joakim Caspersen

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Higher education   Teacher education   Education   School   Studies of professions

Scientific publications

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2023). Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective. International Journal of Educational Research. Vol. 119.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102177

Hygen, Beate Wold; Mjøen, Odd Morten; Caspersen, Joakim; Nilsen, Marianne (2023). Determinants of School Satisfaction in Times of Crisis According to Parents of Children with Special Educational Needs. European Journal of Special Needs Education.
https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2191108

Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim (2023). Fysisk tilrettelegging i skolen sin betydning for inkludering i skole og fritid. Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (Ed.). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa230103

Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2023). Inkludering i en ekskluderende skolefritidsordning. Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (Ed.). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa230107

Hermstad, Ingrid Holmedahl; Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir (2020). Spenning og samspill når PPT skal tett på skolen. Psykologi i kommunen (PIK).

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2020). Placement training and learning outcomes in social work education. 14 p. Studies in Higher Education.
https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750583

Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2019). Skolen vår!. ISBN: 978-82-05-49597-5. 254 p. Gyldendal Akademisk.

Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika (2019). Barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver. Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (Ed.). Barnevernspedagog : en grunnbok. p. 185-200. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barnevernspeda...

Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2019). Den grunnleggende tilhørigheten. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Ed.). Skolen vår!. p. 19-37. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Røe, Melina; Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian (2019). Kartlegging av elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen som verktøy i skolens utviklingsarbeid. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Ed.). Skolen vår!. p. 177-202. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete