Norwegian version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Sociology of culture   Discourse analysis   Theory of Science   Cultural policy   Qualitative methods   Sociology of art   Sustainable urban development   Multimodality   Urban studies   Critical realism   Heritage Studies   Social semiotics

Scientific publications

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2023). Intervju som metode. ISBN: 9788202753375. 142 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://cappelendamm.no/_intervju-som-metode-bengt...

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar; Guzman, Paloma; Fouseki, Kalliopi; Bonacchi, Chiara; Péres, Ana Pastor (2023). Assemblage urbanism: the role of heritage in urban placemaking. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
https://doi.org/10.1108/JCHMSD-12-2022-0208

Skrede, Joar; Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann (2023). Kulturarv og regionreform. Kart og Plan.

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njus.2.1.1

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar (2022). Heritage and change management. Kalliopi, Fouseki; Cassar, May; Guillaume, Dreyfuss; Eng, Kelvin Ang Kah (Ed.). Routledge Handbook of Sustainable Heritage. Routledge.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/13549839.2022.2034769

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 p. Social Semiotics.
https://doi.org/10.1080/10350330.2022.2035654

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan. Vol. 114.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-6003-2021-01-02...

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aaring, Vegard Fånes; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete