Norwegian version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Sociology of culture   Discourse analysis   Theory of Science   Cultural policy   Qualitative methods   Sociology of art   Sustainable urban development   Multimodality   Urban studies   Critical realism   Heritage Studies   Social semiotics

Scientific publications

Skrede, Joar; Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann (2023). Kulturarv og regionreform. Kart og Plan .

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/3008795

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar (2022). Heritage and change management. Kalliopi, Fouseki; Cassar, May; Guillaume, Dreyfuss; Eng, Kelvin Ang Kah (Ed.). Routledge Handbook of Sustainable Heritage. Kapittel 2. Routledge.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 p. Social Semiotics .
https://hdl.handle.net/11250/2997651

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/11250/2997652

Skrede, Joar (2021). Visuell kommunikasjon. ISBN: 9788202655402. 122 p. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 8. p. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 4. p. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aaring, Vegard Fånes; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 1. p. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 2. p. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete